درباره مـا

اين شركت دارنده گواهينامه صنعتي 41129 / 01 از وزارت صنايع جمهوري اسلامي ايران داراي كارگاه مجهـز به دستگاههاي مختلف و با داشتن دانش فني غني در طراحي و ساخت ماشين آلات خوراك دام و طيـــور و آبزيان كه حاصل تجربه چندين ساله و سابقه درخشان متخصصين آن در شركت ها گروههاي صنعتي و سازمان هاي دولتي و خصوصي ميباشد مفتخر است كه پروژه هاي زير و ساير پروژه ها يا خدمات را با كيفيت عالي به انجام رسانده و تا اين لحظه داراي هيچگونه سابقه عـــدم تـوانايي ويا ارائه كالاباكيفيت نامرغوب نبوده و يا با شكايت كارفرمايان خود مواجه نبوده است .

 

((پروژه هاي شاخص انجام شده و در حال اجراء ))

 

شركت نانشير:
- طراحي خط توليد و ساخت و نصب ماشين آلات كارخانه تهــيه خوراك طيور با ظرفيت 5 تن در ساعت متعلق به شركت نفت جمهوري اسلامي ايران .

شركت ماغردام ‌:
- طراحي خط توليد و ساخت و نصب و راه اندازي كارخانه تهيه خوراك دام و طيور با ظرفيت 5 تن در ساعت واقع در بهبهان وابسته به تعاوني بهبهان .

شركت تعاوني 568 :

- طراحي خط توليد و ساخت ونصب وراه اندازی كارخانه تهيه خوراك دام و طيور با ظرفيت 10 تن در ساعت واقع در الشتر استان لرستان .

گوشت لرستان :

- طراحي خط توليد و ساخت و نصب ماشين آلات کارخانه تهـــيه خوراك دام با ظرفيت 20 تن در ساعت وابسته به بانك ملي .

خوراك دام شبدر مازندران:

- طراحي خط توليد و ساخت و نصب و راه اندازي ماشين آلات كارخانه تهيه خوراك دام با ظرفيت 10 تن در ساعت واقع در جاده هراز منطقه پنجاب .

شركت كيميا فام :
- طراحي خط توليد و ساخت و نصب و راه اندازي ماشين آلات كارخانه تهيه مكمل هاي دامي واقع در منطقه صنعتي صفا دشت تهران .

خوراك دام خوشه طلائي گنبد :

a- طراحي خط توليد و ساخت ماشين آلات اصلي و نظارت بر نصب و راه اندازي كارخانه تهـــيه خوراك دام با ظرفيت 10 تن در ساعت تهيه و نصب و راه اندازي سيستم batching خط توليد واقع در گنبد .

كارخانه تهيه خوراك طيور ماهان :
- طراحي خط توليد و ساخت ماشين آلات و نصب و راه اندازي خط توليد كارخانه خوراك طيور با ظرفيت 10 تن درساعت واقع در ماهان كرمان متعلق به بنياد شهيد جمهوري اسلامي ايران .

كارخانه تهيه خوراك طيور سپيدان:

- طراحي خط توليد و ساخت ماشين آلات و نصب و راه اندازي خط توليد كارخانه خوراك طيور با ظرفيت 10 تن درساعت واقع در شـــيراز متعلق به بنياد شهيد جمهوري اسلامي ايران .

شركت چينه :

- طراحي خط توليد و ساخت و نصب و راه اندازي ماشين آلات خط توليد تهيه خوراك آبزيان واقع در كرج متعلق به بنياد شهيد جمهوري اسلامي ايران .
- نگهداري خط توليد و ساير دستگاهها و ساخت سيستمهاي اتوماسيون خط توليد واقع در كرج متعلق به بنياد شهيد جمهوري اسلامي ايران به مدت 17 سال .

خوراك آبزيان شركت پرثمر:

- طراحي خط توليد و ساخت و نصب و راه اندازي كارخانه توليد خوراك آبزيان (ماهي وميگو ) واقع در بناب .

شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان:

- راه اندازي و تكميل ماشين آلات كارخانه خوراك دام با ظرفيت 35 تن در ساعت متعلق به وزارت كشاورزي
- تهيه و نصب وراه اندازي سيستم batching خط توليد واقع در پارس آباد مغان .

كارخانه توليد خوراك دام ديزباد :

- راه انداري و تكميل ماشين آلات با ظرفيت 10 تن در ساعت متعلق به بانك كشاورزي .

شركت زربال :

- طراحي و ساخت و نصب و راه اندازي ماشين آلات افزايش توليد از 10 تن به 25تن درساعت كارخانه توليد خوراك طيورو نگهداري سيستم هاي اتوماسيون و مشاور فني به مدت 24 سال .
- تهيــه و نصـب و راه انـدازي سيستم batching خط توليد واقــع در آمل متعلق به بنياد شهيد جمهوري اسلامي ايران .
كارخانه خوراك دام سعيد آباد:
- نگهداري خط توليد و ساخت قسمتي از دستگاهها و سيستم هاي اتوماسيون خط توليد واقع در سعيد آباد شهريار متعلق به وزارت جهاد شركت تهيه و توزيع علوفه به مدت شش سال .

شركت خوراك دام فاضل :

- ساخت و تهيه و نصب و راه اندازي سيستم batching خط توليد واقع در گرگان .

كارخانه پودر تايد ( عاج و رخت ):

- تهيه و نصب و راه اندازي باسكول كامپيوتري وابسته به سازمان صنايع ملي .

شركت شير نوش :
- طراحي خط توليد و ساخت و نصب ماشين آلات كارخانه خوراك دام با ظرفيت 5 تن در ساعت واقع در ورامين .

شركت چند منظوره تعاونی القدير بجنورد :
- طراحي خط توليد و ساخت و نصب ماشين آلات كارخانه تهيه خوراك دام و طيور با ظرفيت 10 تن در ساعت واقع در بجنورد .

شركت تيكا :
- طراحي خط توليد و ساخت و نصب ماشين آلات كارخانه خوراك دام و طيور با ظرفيت 5 تن در ساعت واقع در شهرستان سوادكوه شهرك صنعتي اسلام آباد شيرگاه .

تعاوني گاوداران استان تهران ( تگات ) :
- طراحي خط توليد و ساخت و نصب ماشين آلات كارخانه خوراك دام با ظرفيت 5 تن در ساعت واقع در اسلامشهر تهران .

توليدات :
- اين شــركت با داشتن قالب هـاي مخصوص زنجيركانــويرحمـل غلات و خـوراك دام و طيور ، سازنده بهترين زنجير هاي كانوير با كيفيت عالي بوده كه قابليت رقابت با نوع خارجي ميباشد .
- اين شركت توليد كننده سيستم هاي لابستر ( سيستم جابجائي غلات ) در تناژ بسيا ر بالا ميباشد .
- اين شركت با داشتن قالب هاي مخصوص توليد چكش هاي آسياب ، سازنده بهترين چكش هاي آسياب با بالانس و كيفيت عالي بوده كه قابليت رقابت با نوع خارجي ميباشد .
- اين شركت اولــــــين سازنده دستگاههــاي پلت بااستفاده از بخـــار مخصوص توليـد خوراك دام - طيور آبزيان بوده و بمنظـور اخذ بالاترين كيفيت ، سيستم هاي پلت خودرا با داي هاي مخصوص ساخت شركت OPTIMA كه شعبه اي از فولاد بهلر كشور آلمان ميباشد به مشتري ارائه مينمايد .
- اين شركت اولين سـازنده دستگاههاي كرامبلر با كيفيت عالي كه قابليت رقابت با نوع خارجي بوده و بمنظور اخذ بالاترين كيفيت ، رولـر هاي كرامبلرهاي ساخت خود را توسط ساير سازمانها به روش induction آبكاري نموده و به مشتري ارائه مينمايد .
- اين شركت داراي لوازم مخصوص وقالب هاي توليد سيلوهاي كركره اي از نـــوع لانه زنبـوري بوده و سيلوهاي ساخت خودراباكيفيت عالي وزواياي مناسب جهت مواد مختلف طراحي و به مشتري ارائه مينمايد .
- ساير توليدات اين شركت به شرح برگ پيوست ميباشد .ضمناً اين شركت آماده است هر گونه دستگاه مورد نياز سازمانها ارگانها شركت هاي خصوصي را با نظر مشتري و بنا بدرخواست مشتري ساخته و تحويــل نمايد .
اين شركت با بهره گيري از دانش فني مخترعين و اساتيد دانشگاه ها سازنده اولين كاميونت برداشت وحمل وجابجائي كود دامي ( آبكي دونم وخشك) وهر نوع مواد ديگر حتي آب ميباشد .

شــركت ميــزان الكتــرون